Miejscowość, data (wymagane)


ZAMAWIAJĄCY / DANE DO FAKTURY

Nazwa Firmy (wymagane)

NIP/PESEL (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Ulica / Numer (wymagane)


OSOBA UPOWAŻNIONA WYSTĘPUJĄCA NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO

Imię i Nazwisko (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)


ADRES DOSTAWY (jeżeli inny niż na fakturze)


ZAMAWIAM

Nazwa: Ilość: Ustalona cena:

Nazwa: Ilość: Ustalona cena:

Nazwa: Ilość: Ustalona cena:

Nazwa: Ilość: Ustalona cena:

Nazwa: Ilość: Ustalona cena:

Nazwa: Ilość: Ustalona cena:

Nazwa: Ilość: Ustalona cena:

Nazwa: Ilość: Ustalona cena:

Uwagi

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM BOSS Art Design DOSTĘPNYM NA STRONIE FIRMY ORAZ W JEJ SIEDZIBIE I W PEŁNI GO AKCEPTUJĘ, JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAM IŻ NINIEJSZE ZLECENIE UZNAJĘ ZA WIĄŻĄCE Z CHWILĄ OTRZYMANIA POTWIERDZENIA JEGO PRZYJĘCIA PRZEZ BOSS Art Design.

BOSS Art Design, nie ma obowiązku przyjąć zlecenia. Zostałem także poinformowany, że wycofanie się z niniejszego zlecenia po potwierdzeniu jego przyjęcia przez BOSS Art Design, może wiązać się ze zwrotem poniesionych kosztów dotyczących tego zlecenia, na rzecz BOSS Art Design, co również w pełni akceptuję.

Jednocześnie wyrażamy zgodę na wystawianie faktur bez naszego podpisu. Akceptujemy przesyłanie ich drogą elektroniczną. Wycofanie takiej zgody może nastąpić wyłącznie drogą pisemną.

Przed skorzystaniem z naszych usług zapoznaj się i zaakceptuj niniejszy Regulamin

 

© 2019 Boss Art Design - Zapraszamy